persoonlijke coaching in het onderwijs               
BCTransparant EXPAT-service Als ex-EXPAT ( Indonesië en Kenia) kent Herbert van Elteren van BCTransparant de uitdagingen van het EXPAT- leven. Vanuit die ervaring begeleidt Herbert telefonisch (Skype) en/of per beveiligde E- mail EXPATS, hun partners of hun kinderen (in het buitenland of juist in Nederland wonend). En dat in hele specifieke en ook uiteenlopende begeleidings- vraagstukken. Natuurlijk kunnen er tijdens de verlof-bezoeken aan Nederland gesprekken gepland worden op t Rapenburg te Leiden of op locatie naar keuze.
EXPAT-SERVICE NEDERLAND BEGELEIDING EN COACHING VOOR IN NEDERLAND WONENDE OF STUDERENDE KINDEREN Wanneer het EXPAT-gezin in het buitenland verblijft, maar hun kind in zijn eentje naar Nederland gaat om bijvoorbeeld een MBO-, HBO- of WO- studie te volgen zou er in Nederland een begeleidingsbehoefte kunnen zijn. In de voorbereidende fase kan er meegedacht worden (en mee-onderzocht) naar de (on-) mogelijkheden wat betreft keuzes in studie, werk en woonsituatie. Maar ook eenmaal in Nederland wonend kan het goed zijn om bijvoorbeeld mee te kijken hoe het gaat: lukt het om alle colleges en werkgroepen bij te wonen. Hoe staat het met de studievorderingen en de resultaten? Maar wellicht nog belangrijker: hoe gaat het met de student zelf? Lukt het zelfstandig wonen? Is de kamer op orde? En de financiën? Kan je rondkomen of zijn er geldzorgen? Allerlei bedreigingen voor het succesvol studeren.... Om nog maar niet te spreken over de mogelijke eenzaamheid, het zich verloren voelen.... Tijdsverschil en de relatie-op- afstand maken het contact met de ouders lastig: zeker als het allemaal niet zo lekker loopt... Hoogste tijd voor een betrokken coach die bijvoorbeeld eens per week, 2 weken of maand langskomt en er echt voor je is. Samen eten of samen wat drinken in de stad. Een voetbalwedstrijd kijken op de bank....  het zijn soms simpele dingen die het best werken.... Je komt toch naar Nederland om met succes te studeren..... Benieuwd of begeleiding of coaching iets voor je is? Misschien moet je gewoons eens langskomen op t Rapenburg in Leiden: voor een wandelgesprek of gewoon op de praktijk: je bent het waard.
EXPAT-service VOOR VERTREK Wanneer de gelegenheid zich voor doet om een (tijdelijk) vertrek naar het buitenland te overwegen is de kans groot dat er veel werelden op de kop staan én dat de belangen en behoeftes van alle betrokkenen een goede plek verdienen in het besluit wel of niet te gaan. Te denken valt aan 'de kinderen': zijn ze school-gaand of hoe het voor ze zijn om op afstand te moeten wonen van familie en vrienden. Maar ook: wil wil er naar het buitenland? Wil je 'samen' of voelt één van beiden zich gedwongen door carrière of bedrijf? Hoe is het voor de ander? De eigen carrière, het contact met familie en vrienden...  er zijn zoveel aspecten die meewegen bij een beslissing....  Als neutrale partij denkt en praat Herbert graag met u mee... Hij kan ook veel vragen beantwoorden over valkuilen en bedreigingen, maar juist ook over kansen en mogelijkheden. Hierbij geldt dat een goed overwogen en gedeeld besluit het beste besluit is.
EXPAT-service BUITENLAND COACHING VOOR EXPATS, HUN PARTNER OF KIND(EREN) Als gezin, wonend in het buitenland, voor langere tijd uitgezonden zijn voor (vrijwilligers-)werk of tijdelijk seperaat levend in verband met een kortdurende uitzending: allemaal voorbeelden van werken, wonen en leven in het buitenland, welke een grote impact kunnen hebben op de EXPAT zelf en zijn omgeving. Enkele voorbeelden: DE EXPAT Werkend en wonend in het buitenland krijg je de kans om je passie voor het werk te combineren met de uitdagingen en de kansen van het in het buitenland wonen. Soms passend bij je carrière maar in ieder geval een kans die sommigen niet willen missen. Toch kan er een begeleidingsbehoefte ontstaan door bijvoorbeeld de andere (werk-) cultuur, de grote werkdruk of verantwoordelijkheid. Of er rijzen twijfels in verband met de verantwoordelijkheid naar partner of gezin (of thuisblijvende familie). Moet een contract bijvoorbeeld verlengd worden of is het ook weer eens tijd om naar Nederland te gaan? Verschilldende belangen en behoeften tussen de EXPAT en zijn partner/gezin zijn van invloed op keuzes rond het wonen en werken in het buitenland. Coachend contact met BCTransarant, neutraal 'sparren' over onderwerpen die je bezighouden, kan helpen alles op een rijtje te houden of weer te krijgen. DE PARTNER Wanneer je samen besluit om de kans aan te grijpen om vanwege de baan en de kansen van de partner naar het buitenland te verhuizen sta je daar natuurlijk helemaal achter. Maar waar sta jij in het verhaal. Ben jij wel in beeld? Kun je je redden 'in den vreemde' wanneer jouw partner (soms veel) aan het werk is? Kun jij je ontwikkelen of de juiste zingeving vinden? Zomaar wat van vragen waarbij de juiste, stimulerende maar ook reëele coaching een waardevolle ondersteuning kan zijn. En: wanneer het met jou als partner goed gaat, dan gaat het vaak met jullie beiden en samen goed! HET GEZIN Lukt het om als gezin, en de gezinsleden individueel, er een goede tijd van te maken. Lukt het om de opvoeding op orde te krijgen en te houden? Lukt het de kinderen om succesvol naar de (internationale) school te gaan of zelfs te studeren? Maar ook: wat kun je doen wanneer er juist op een of meerdere vlakken bedreigingen ontstaan? Dat kan komen door heimwee, door het gemis aan aansluiting in het onderwijs of door het bijvoorbeeld niet thuisvoelen in het buitenland door één van de gezinsleden: zomaar enkele voorbeelden die een enrstige bedreiging kunnen zijn voor een succesvol en goed verblijf in het buitenland. Coaching door BCTransparant kan helpen om de bedreigingen het hoofd te bieden en kan een positieve wending geven aan een lastige situatie.
EXPAT-service OP LOCATIE (Lezingen en begeleiding op locatie) Herbert van Elteren is zeer ervaren in het geven van lezingen/workshops rond uiteenlopende thema's zoals o.a. sport & presteren, onderwijs, autisme, het EXPAT- leven en bijvoorbeeld opvoeding en opvoeding in het buitenland in het bijzonder. In Nederland worden die lezingen vaak gegeven op uitnodiging van bv schoolbesturen, sportverenigingen of ouder- groepen. In het buitenland kunnen bv ambassades, Nederlandse bedrijven of Hollandse Clubs Herbert uitnodigen om rond bepaalde thema's, welke spelen in de gemeenschap, workshops en/of lezingen te geven. (denk aan "expat & relatie", "mijn kind & int. onderwijs" of "Help, mijn man (vrouw) is EXPAT") Ook is dieper-gaande begeleiding, individueel of in groepen, een effectief middel om eens (met elkaar) dieper op de onderwerpen in te gaan. Geïnteresseerd? Mail naar herbert@bctransparant.nl