Begeleiding en coaching in het onderwijs; Klassenmanagement Niets is vervelender dan wanneer het in de klas niet lekker loopt. Positieve interactie, met toch een stuk hiërarchie tussen klas en leerkracht of docent is een belangrijke voorwaarde. Maar wat kun je doen wanneer het niet lekker loopt. Door middel van observatie, inventarisatie en begeleidende & coachende gesprekken, liefst in een vroeg stadium, kan er weer grip komen op een onwenselijke situatie.
Persoonlijke coaching Iedere werknemer in het onderwijs, van decaan tot leerkracht Engels, van conciërge tot bouwcoördinator, kan zich op enig moment geconfronteerd weten met omstandigheden welke het goed en met plezier functioneren op de werkplek in de weg staan. Dedriehoek werk-privé-‘zelf’ staat onder druk en waar het dan ook misgaat; op alle plekken zal het resultaat ervan merkbaar zijn. Met de coaching-op-maat is het primaire doel om, het liefst zo vroeg en zo goed mogelijk, in te grijpen en om weer grip te krijgen op de situatie. Een en ander laat zich in het kort slecht beschrijven, omdat iedere situatie uniek is. Bij de intake worden de doelen en de methode van aanpak echter snel duidelijk. Uniek én op maat.
Pre-trajecten Is uw werknemer bij u in the picture? Dit kan zijn door aantoonbaar oplopend ziekteverzuim of inzetverlies. Maar bijvoorbeeld ook door een zorgwekkende thuis-situatie of verminderd enthousiasme. U heeft in ieder geval contact met uw medewerker over omstandigheden die een bedreiging zijn voor het functioneren op het werk op dit moment of naar verwachting op termijn. Wanneer u dit (als werkgever of werknemer) herkent: laten we dan contact hebben over een overzichtelijk en gecontroleerd pre-traject. Met de keus om begeleiding of coaching in te zetten juist vóórdat uw werknemer uitvalt kunnen in veel gevallen ziekte- verzuim en re-integratie trajecten worden voorkomen. Meerdere schoolbesturen en directies hebben al met succes voor deze werkwijze gekozen.
Coaching, speciaal voor werknemers in het onderwijsveld. Door mijn onderwijs-achtergrond en kennis van die dagelijkse praktijk (lees: uitdagingen, complexiteit en werkdruk) zijn de coachingstrajecten altijd op maat. Ik ben, samen met jou, goed in staat om jouw persoonlijke begeleidingsdoelen te vertalen in een efficiënt en doelgericht traject. Voordeel voor de werknemers die door mij begeleid worden is vooral de gedegen aanpak. Want hoewel soms confronterend of zwaar, je mag rekenen op een vertrouwelijke, persoonlijke en resultaat gerichte aanpak. Meerdere schoolbesturen hebben al kennis mogen maken met de persoonlijke aanpak van  BCTransparant. In alle gevallen waren de opbrengsten boven verwachting in niveau en tijdspad. Graag nemen we ook met u de mogelijkheden door.  
Autisme Heeft u een leerling met een stoornis binnen het Autistisch Spectrum, of twijfelt u hier aan? BCTransparant kan u helpen met behulp van observatie en inventarisatie om hier meer duidelijkheid in te krijgen. Van eventuele diagnostisering door een samen-werkende partner binnen de GGZ tot praktische handreikingen in de klas: zowel de leerkracht als de betreffende leerling zijn hier zeker mee geholpen. Natuurlijk worden alle begeleidingstrajecten “op-maat” aan-geboden. Ook buiten het onderwijs, zoals bij bedrijven en gemeenten, heeft BCTransparant met succes coachings- trajecten afgerond, vooral ook met vraagstukken en thema’s rond “Werken met Autisme”.
O
“De gesprekken waren niet altijd makkelijk, maar ik ben nu wél verder.” Docent VO, 38 jaar
persoonlijke coaching