Begeleiding en Coaching voor werkenden. De begeleiding binnen het domein "WERK" kent naast een algemeen deel ook een specifiek deel voor werknemers binnen het onderwijs. Met de begeleiding en coaching ​binnen deze beiden delen richt BCTransparant zich vooral op PRE-COACHING: het in een vroeg stadium begeleiden en coachen van werknemer op het moment dat deze vanwege verschillende signalenal wel "in beeld is" maar nog niet gedeeltelijk of geheel is uitgevallen.
Gespreksondersteuning zakelijk Wanneer gesprekken tussen collega's of tussen leidinggevenden en collega's niet lekker lopen, zal de uitkomst of beslissing vanuit zo'n gesprek in ieder geval bij één partij, maar vaak bij beide partijen, niet goed voelen. Dit kan er op zijn beurt weer voor zorgen dat de eerste barstjes in de samen-werking al weer te voelen zijn zodra het gesprek is afgelopen. Een oplossing, welke tot stand gekomen is in een echt gezamenlijk gesprek of gesprekstraject, en gedragen door iedereen, is voor ieder afzonderlijk, maar zeker ook voor het proces, veel wenselijker.
Wandelgesprekken Een gewilde begeldingsvorm is het wandelgesprek: in de duinen van Katwijk of Noordwijk of bv in park Cronesteijn: al wandelend komen de mooiste geprekken met soms verrassende uitkomsten tot stand. Persoonlijke coaching Iedere werknemer, van leerkracht Engels tot accountant, van conciërge tot politieagent, kan zich op enig moment geconfronteerd weten met omstandigheden welke het goed en met plezier functioneren op de werkplek in de weg staan. De driehoek werk-privé-'zelf' staat onder druk en waar het dan ook misgaat; op alle plekken zal het resultaat ervan merkbaar zijn.  Met de coaching-op- maat is het primaire doel om, het liefst zo vroeg mogelijk, en zo goed mogelijk in te grijpen en om weer grip te krijgen op de situatie. Een en ander laat zich in het kort slecht beschrijven, omdat iedere situatie uniek is. Bij de intake worden de doelen en de methode van aanpak echter snel duidelijk. Uniek én op maat.
Op maat Natuurlijk worden alle begeleidingstrajecten "op-maat" aangeboden. Ook buiten het onderwijs, zoals bij bedrijven en gemeenten, heeft BCTransparant met succes coachings- trajecten afgerond.
W
“Het was fijn om met je te kunnen sparren. Zonder deze kans had ik niet niet gestaan waar ik nu sta. Dank voor je eerlijkheid”. Ambtenaar, 46 jaar
persoonlijke coaching